Östra Eds hembygdsförenings funktionärer 2011
Styrelse   Funktion Valår Längd
Magnus Adolfsson Ledamot 2010 2
Janice Bärtzner Ledamot 2010 2
Karin Pettersson Ledamot 2010 2
Anna Lantz Ledamot 2011 2
Ingemar Klint Kassör 2011 2
Karl Karlsson Ledamot 2011 2
Bosse Larson Sekreterare 2011 2
Kerstin Svensson Ledamot 2011 1
Jörgen Svensson Ledamot 2011 1
Sten Bäck  Suppleant 2011 1
David Fogelberg  Suppleant webbansvarig 2011 1
Bo Ragnarsson  Suppleant 2011 1
Linda Hermansen Suppleant webbansvarig 2011 1
Ingemar Gustavsson Revisor 2011 1
Ingemar Hagman Revisor 2011 1
Gun Modig Rev suppl 2011 1
Helena Nathhorst Westfeldt Rev suppl 2011 1
Elisabet Svensson Lotterikommitte 2011 1
Gun Modig Sammank i Lotterikommitte 2011 1
Gerd Berggren Lotterikommitte 2011 1
Gerd Hjalmarsson Lotterikommitte 2011 1
Magnus Dahlgren Valberedning 2011 1
Per Gunnarsson Valberedning 2011 1